NCRI Live Farsi

تمام کانال های زنده NCRI را می توان در اینجا یا با مراجعه به حساب های رسانه های اجتماعی ذکر شده در زیر مشاهده کنید. خوراک حدود 5 دقیقه قبل از هر رویداد شروع می شود.